U moru imaginarnih vijesti javlja nam se i naš Čestiti Srbin!

Isuse Bože!/Исусе Боже!

Uto

16

velj.

14:21 H

Vijest

Iz trke za Oskara ispao je srpski kandidat „Dara iz Jasenovca”, naravno, nimalo slučajno, urotile se ustaše duljem belog sveta, pa izlobirale. Mogle su uistinu više da se pobrinu oko cepiva u Hrvatskoj, a ne da ugledna hrvatska književnica Vedrana Rudan dolazi da je Srbi cepe. Mogle su ustaše, al’ nisu. Nije cepivo dovoljno nacionalističko, a i ono malo nemčko-američkog fajzera, pokupili Srbi. Menjaju se strateški i politički ciljevi.

Josipa Lisac, ipak mudrija, rešila je da se kloni srpskog cepiva. Na našim prostorima uvek neki rat može da izbije, pošto se ovde ratovi dešavaju kao da su neke komete, nema uzroka, odjednom rat – Josipa je odlučila da ne ide Srbima na poklonjenje, godine su pred njom, ne bi da rizkuje da joj sutradan sude za kolaboraciju. Necepljena hrvatska Lejdi Gaga održaće virtuelni koncert. Bezbedna distanca i od Hrvata i od Srba.

No, u moru suštinski važnih vesti koje služe pre svega da se globimo i traćimo ove naše životiće, promakla nam je jedna trivijalna, skoro pa nebitna – sastanak ministra obrazovanja Republike Hrvatske i Republike Srbije. Na tom časnom zboru potpisani su dokumenti koji obavezuju oba ministarstva da će u narednom periodu reformisati planove i programe u osnovnim i srednjim školama kako bi doprineli miru, boljem razumevanju i većoj toleranciji među mladima. Ideja je da mlađani Hrvati i Srbi kroz zarličite nastavne predmete upoznaju bogatsvo i raznolikost oba naroda, što će nesumnjivo doprineti boljem razumevanju, poštovanju i većoj toleranciji. Ponuđeni su i konkretni koncepti i primeri, koji će u narednom periodu biti implementirani uz veću ili manju izmenu. Uistinu, srpska mladež se, za razliku od hrvatske, na časovima srpskog jezika i književnosti upoznaje sa nekim hrvatskim piscima, kroz obaveznu lektiru – Miroslav Krleža, Vesna Parun, Dobriša Cesarić, Antun Gustav Matoš, Ivan Mažuranić. Razvila se i stručna rasprava oko Marina Držića, Džora Držića, Šiška Menćetića, Dživa Gundulića i Iva Andrića – koji su takođe deo nastavnog programa u Srbiji, ali koji se vode kao srpski pisci. No, dogovor je da se sporna imena tretiraju isključivo kao dubrovački pisci, sem Andrića, a da uz njega obavezno ide odrednica jugoslovenski pisac.

Da ne bih dalje opterećivao štovano pučanstvo, citiraću deo predloga koji se odnosi na reformu hrvatskih programa, a to isto podrazumeva i reforma srpskih.

Imajući u vidu da Srbi čine značajan deo stanovništva u Republici Hrvatskoj i da nam je Republika Srbija i geografski i duhovno najbliža zemlja, predlaže se – radi poboljšanja međuljudkih odnosa koji su duboko poremećeni, a posledica su dugogodišnjih sukoba hrvatskog i srpskog naroda – da se u okviru nastavnih planova i programa, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama i gimnazijama, u svakom razredu obrađuju nastavne jedinice vezane za srpsku umetnost, kulturu, tradiciju, književnost i istoriju i to iz sledećih nastavnih predmeta:

–  Hrvatski jezik i književnost (oblast književnost: istorija srpske književnosti; srpska književnost u 20. veku; savremeni srpski pisci u Republici Hrvatskoj, književnost u kluturnom kontekstu; oblast jezik – dijalektologija i istorija jezika: uticaj srpskog jezika na razvoj hrvatskog jezika, uticaj hrvatskog jezika na razvoj srpskog jezika; kultura izražavanja: srpski i hrvatski jezički diskursi u 20. veku i prvoj deceniji 21. veka;

– Likovna kultura: istorija srpske umetnosti, srpska umetnost i: film, pozorište, opera i balet; savremeni srpski umetnici i njihov uticaj na razvoj hrvatske i evropske umetnosti;

– Istorija: starovekovna i novovekovna istorija srpskog naroda; istorija Srba na prostorima Republike Hrvatske – uticaj, kulturna blaga i doprinos srpskog naroda razvoju Republike Hrvatske; znameniti Srbi u Hrvatskoj; hrvatsko-srpske veze kroz istoriju (političke, ekonomske, privredne, kulturne – saradnja/dijalog);

– Građansko vaspitanje i Sociologija: predrasude, dijalog, podsticanje razvoja saznanja o sebi i drugome; hrvatsko-srpsko prijateljstvo; radionica: da li su Hrvati i Srbi srećni?, stepen participacije hrvatskog i srpskog življa u kulturnim, sportskim i naučnim aktivnostima, kulturne navike i običaji srpskog stanovništva, mitologija i religija;

– Verska nastava: osnovne karakteristike pravoslavlja; međusobno prožimanje katoličanstva i pravoslavlja; verski praznici srpskog naroda;

–  Srpski jezik kao izborni predmet u svim školama.

Preporuka je da se pronađu zajednički imenitelji između hrvatske i srpske kulturne baštine uz puno uvažavanje posebnosti i različitosti dvaju naroda koji vekovima žive na istom geografskom prostoru. 

Nažalost, ovaj sastanak se nikad nije održao, a trebalo je još devedesetih, možda i osamdesetih; trebalo je da baš ovako izgleda nastavni plan i program. Više znamo o amebama i zglavkarima, o strukturi i vezama hemijskih elementa, o pračoveku i klimi u Tadžikistanu – a gotovo ništa, ili ništa sem predrasuda, o ljudima sa kojima smo godinama živeli. Tako se vode iskreni i dobronamerni dijalozi. Sad je kasno, ili možda još uvek nije…

Isuse Bože, jesmo li srećni?

Исусе Боже!

Из трке за Оскара испао је српски кандидат „Дара из Јасеновца”, наравно, нимало случајно, уротиле се усташе дуљем белог света, па излобирале. Могле су уистину више да се побрину око цепива у Хрватској, а не да угледна хрватска књижевница Ведрана Рудан долази да је Срби цепе. Могле су усташе, ал’ нису. Није цепиво довољно националистичко, а и оно мало немчко-америчког фајзера, покупили Срби. Мењају се стратешки и политички циљеви.

Јосипа Лисац, ипак мудрија, решила је да се клони српског цепива. На нашим просторима увек неки рат може да избије, пошто се овде ратови дешавају као да су неке комете, нема узрока, одједном рат – Јосипа је одлучила да не иде Србима на поклоњење, године су пред њом, не би да ризкује да јој сутрадан суде за колаборацију. Нецепљена хрватска Лејди Гага одржаће виртуелни концерт. Безбедна дистанца и од Хрвата и од Срба.

Но, у мору суштински важних вести које служе пре свега да се глобимо и траћимо ове наше животиће, промакла нам је једна тривијална, скоро па небитна – састанак министра образовања Републике Хрватске и Републике Србије. На том часном збору потписани су документи који обавезују оба министарства да ће у наредном периоду реформисати планове и програме у основним и средњим школама како би допринели миру, бољем разумевању и већој толеранцији међу младима. Идеја је да млађани Хрвати и Срби кроз зарличите наставне предмете упознају богатсво и разноликост оба народа, што ће несумњиво допринети бољем разумевању, поштовању и већој толеранцији. Понуђени су и конкретни концепти и примери, који ће у наредном периоду бити имплементирани уз већу или мању измену. Уистину, српска младеж се, за разлику од хрватске, на часовима српског језика и књижевности упознаје са неким хрватским писцима, кроз обавезну лектиру – Мирослав Крлежа, Весна Парун, Добриша Цесарић, Антун Густав Матош, Иван Мажуранић. Развила се и стручна расправа око Марина Држића, Џора Држића, Шишка Менћетића, Џива Гундулића и Ива Андрића – који су такође део наставног програма у Србији, али који се воде као српски писци. Но, договор је да се спорна имена третирају искључиво као дубровачки писци, сем Андрића, а да уз њега обавезно иде одредница југословенски писац.

Да не бих даље оптерећивао штовано пучанство, цитираћу део предлога који се односи на реформу хрватских програма, а то исто подразумева и реформа српских.

Имајући у виду да Срби чине значајан део становништва у Републици Хрватској и да нам је Република Србија и географски и духовно најближа земља, предлаже се – ради побољшања међуљудких односа који су дубоко поремећени, а последица су дугогодишњих сукоба хрватског и српског народа – да се у оквиру наставних планова и програма, како у основним, тако и у средњим школама и гимназијама, у сваком разреду обрађују наставне јединице везане за српску уметност, културу, традицију, књижевност и историју и то из следећих наставних предмета:

–  Хрватски језик и књижевност (област књижевност: историја српске књижевности; српска књижевност у 20. веку; савремени српски писци у Републици Хрватској, књижевност у клутурном контексту; област језик – дијалектологија и историја језика: утицај српског језика на развој хрватског језика, утицај хрватског језика на развој српског језика; култура изражавања: српски и хрватски језички дискурси у 20. веку и првој деценији 21. века;

– Ликовна култура: историја српске уметности, српска уметност и: филм, позориште, опера и балет; савремени српски уметници и њихов утицај на развој хрватске и европске уметности;

– Историја: старовековна и нововековна историја српског народа; историја Срба на просторима Републике Хрватске – утицај, културна блага и допринос српског народа развоју Републике Хрватске; знаменити Срби у Хрватској; хрватско-српске везе кроз историју (политичке, економске, привредне, културне – сарадња/дијалог);

– Грађанско васпитање и Социологија: предрасуде, дијалог, подстицање развоја сазнања о себи и другоме; хрватско-српско пријатељство; радионица: да ли су Хрвати и Срби срећни?, степен партиципације хрватског и српског живља у културним, спортским и научним активностима, културне навике и обичаји српског становништва, митологија и религија;

– Верска настава: основне карактеристике православља; међусобно прожимање католичанства и православља; верски празници српског народа;

–  Српски језик као изборни предмет у свим школама.

Препорука је да се пронађу заједнички именитељи између хрватске и српске културне баштине уз пуно уважавање посебности и различитости двају народа који вековима живе на истом географском простору. 

Нажалост, овако је још деведесетих, можда чак осамдесетих требало да изгледа наставни план и програм. Више знамо о амебама и зглавкарима, о структури и везама хемијских елемента, о прачовеку и клими у Таџикистану – а готово ништа, или ништа сем предрасуда, о људима са којима смо годинама живели. Тако се воде искрени и добронамерни дијалози. Сад је касно, или можда још увек није…

Исусе Боже, јесмо ли срећни?

Ova objava ima 203 komentara

 1. Marvin

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook
  group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.

  Please let me know. Cheers

 2. Stephaine

  With havin so much written content do you ever run into any problems of
  plagorism or copyright violation? My blog
  has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet
  without my permission. Do you know any techniques to help reduce content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 3. fotosombra.com.br

  I simply wanted to thank you again for that amazing website you have designed here.

  It really is full of ideas for those who are genuinely interested in that subject, specifically this very post.

  Your all absolutely sweet and thoughtful of others as well as reading your blog posts
  is a superb delight if you ask me. And thats a generous gift!
  Ben and I usually have fun making use of your suggestions in what we
  should instead do in a few days. Our list is a mile long which means your tips will
  certainly be put to very good use.

  Also visit my webpage; fotosombra.com.br

 4. I am really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A number of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any solutions to help fix this issue?

  Feel free to visit my web blog … https://mpc-install.com

 5. bbs.hygame.cc

  I love the efforts you have put in this, thank
  you for all the great posts.

  my blog post: bbs.hygame.cc

 6. Hey I am so thrilled I found your blog page, I really found you by accident, while I was browsing on Digg for something else, Anyhow
  I am here now and would just like to say kudos for a remarkable
  post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic work.

  my site https://mpc-install.com/punbb-1.4.6/viewtopic.php?id=254846

 7. haojiafu.net

  Appreciating the time and energy you put into your blog and in depth information you present.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t
  the same out of date rehashed information. Fantastic
  read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my
  Google account.

  Also visit my web blog :: haojiafu.net

 8. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you could be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and may come back later
  on. I want to encourage continue your great posts,
  have a nice morning!

  Feel free to visit my webpage http://frun-test.sakura.ne.jp

 9. ebmelectronics.com

  hello!,I like your writing so much! percentage we communicate more about your post on AOL?
  I need a specialist on this area to resolve my problem.

  May be that is you! Looking forward to see you.

  Review my blog post: ebmelectronics.com

 10. chengdian.cc

  Hello, its nice article on the topic of media print,
  we all be familiar with media is a fantastic source of data.

  my web site – chengdian.cc

 11. Cole

  Great weblog right here! Also your site a lot up fast! What web host
  are you using? Can I get your associate link
  to your host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol.

  Feel free to surf to my blog post – Cole

 12. mpc-install.com

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing
  to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about
  worries that they just don’t know about. You managed to hit the
  nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect ,
  people could take a signal. Will likely be back to get more.

  Thanks

  My web site … mpc-install.com

 13. Leora

  Very interesting details you have observed, thank you for putting up.

  Here is my web site; Leora

 14. Raymon

  Excellent post! We will be linking to this great post on our website.
  Keep up the good writing.

 15. https://kebe.top

  Remarkable issues here. I am very happy to peer your article.

  Thank you a lot and I’m having a look ahead to touch you.
  Will you please drop me a e-mail?

  Stop by my web-site: https://kebe.top

 16. www.zichen.com

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your site?
  My blog is in the very same niche as yours and my visitors would definitely benefit
  from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you.
  Thanks a lot!

  My page :: http://www.zichen.com

 17. forums.feasycom.com

  Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new
  initiative in a community in the same niche. Your
  blog provided us valuable information to work on. You have
  done a extraordinary job!

  my page forums.feasycom.com

 18. Vern

  Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome
  blog!

  Also visit my webpage – Vern

 19. With havin so much written content do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either
  written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it
  up all over the web without my agreement. Do you know any ways to
  help prevent content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

  Feel free to surf to my web site :: http://www.lubertsi.net

 20. grautocar.com

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back
  to your webpage? My blog site is in the very same area of interest as
  yours and my users would truly benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this okay with you. Many thanks!

  Here is my web site grautocar.com

 21. qiurom.com

  Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger,
  and I was curious about your situation; we have developed
  some nice procedures and we are looking to swap strategies with others,
  be sure to shoot me an e-mail if interested.

  My page qiurom.com

 22. atomy123.com

  You have brought up a very good details, thanks for the post.

  Also visit my website – atomy123.com

 23. kannikar.com

  Hello! I could have sworn I’ve visited this web site before but after
  going through many of the articles I realized it’s new to me.

  Anyways, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be
  bookmarking it and checking back frequently!

  Have a look at my blog; kannikar.com

 24. Thanh

  Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where
  to begin. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 25. motofon.net

  I do not even know how I ended up here, but I thought this
  post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

  Feel free to surf to my web-site: motofon.net

 26. You actually make it seem so easy with your presentation but
  I find this matter to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me.

  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang
  of it!

  my site http://www.aniene.net/

 27. www.mhes.tyc.edu.tw

  I have to express some appreciation to the writer for rescuing me from
  this difficulty. As a result of browsing through the the web and coming across suggestions that were not productive, I figured
  my life was well over. Being alive minus the strategies
  to the problems you have resolved all through this post is a serious case, and the ones which could have in a
  negative way damaged my entire career if I hadn’t encountered the blog.
  Your primary talents and kindness in touching almost everything was tremendous.
  I don’t know what I would have done if I had not come across such a subject
  like this. I am able to at this moment look forward to my future.
  Thanks for your time very much for your specialized and result oriented help.

  I won’t be reluctant to endorse the website to any individual who should get tips on this problem.

  Here is my web site; http://www.mhes.tyc.edu.tw

 28. Hey there I am so thrilled I found your blog page, I really found you
  by accident, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would
  just like to say kudos for a incredible post and a all
  round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I
  have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a great deal more, Please do keep
  up the fantastic job.

  My web blog – http://www.atomy123.com/forum.php?mod=viewthread&tid=279050

 29. mhes.tyc.edu.tw

  Spot on with this write-up, I really believe this
  web site needs a great deal more attention. I’ll probably be
  returning to see more, thanks for the info!

  Here is my web blog; mhes.tyc.edu.tw

 30. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net
  the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed
  while people think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will probably be back to get more.

  Thanks

  My site – http://clubriders.men/viewtopic.php?id=352343

 31. http://chengdian.cc/

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my
  apple ipad and tested to see if it can survive a forty
  foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has
  83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

  My site: http://chengdian.cc/

 32. https://kebe.top/

  I’m gone to tell my little brother, that he should also go to see this webpage on regular basis to obtain updated from latest news update.

  my homepage https://kebe.top/

 33. continent.anapa.org

  I’m really impressed with your writing skills and also with the
  layout on your weblog. Is this a paid theme or did you
  modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like
  this one today.

  My website; continent.anapa.org

 34. Lenore

  Greetings! I’ve been following your site for a while now and
  finally got the bravery to go ahead and give you a
  shout out from Lubbock Texas! Just wanted to say keep up
  the great job!

  my web blog – Lenore

 35. anapapansion.ru

  Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you can be
  a great author. I will make sure to bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice day!

  my website … anapapansion.ru

 36. I had been honored to get a call from a friend when he uncovered
  the important points shared on your own site. Going through your blog publication is a real excellent experience.
  Thanks again for thinking of readers at all like me, and I would like for you the best of achievements being a professional in this field.

  Here is my website – http://bbs.shishiedu.com/

 37. kebe.top

  hi!,I really like your writing so so much! percentage
  we keep in touch more approximately your article on AOL?

  I need a specialist in this area to unravel my problem.
  May be that’s you! Looking ahead to look you.

  Also visit my site: kebe.top

 38. craksracing.com

  This is a topic which is near to my heart… Thank you!
  Exactly where are your contact details though?

  Also visit my homepage … craksracing.com

 39. kebe.top

  Hey there I am so delighted I found your website, I really
  found you by error, while I was looking on Digg for something else, Anyhow I am
  here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work.

  Also visit my web site; kebe.top

 40. This design is spectacular! You certainly know
  how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was
  almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.

  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Review my website – https://lovegamematch.com/

 41. mpc-install.com

  Awsome post and straight to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you people
  have any ideea where to get some professional writers?
  Thx 🙂

  Here is my site: mpc-install.com

 42. aixindashi.org

  It’s in fact very complex in this full of activity life to listen news
  on TV, therefore I just use the web for that purpose, and obtain the hottest information.

  my webpage … aixindashi.org

 43. mpc-install.com

  I have read so many posts on the topic of the blogger lovers
  except this article is actually a pleasant post, keep it up.

  Take a look at my website; mpc-install.com

 44. haojiafu.net

  You are my inhalation, I possess few blogs and infrequently run out from
  brand :).

  My webpage; haojiafu.net

 45. clubriders.men

  Hello. excellent job. I did not anticipate this.
  This is a fantastic story. Thanks!

  my homepage … clubriders.men

 46. Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I
  came to check it out. I’m definitely enjoying the information.
  I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Exceptional blog and brilliant design.

  My web site http://www.mhes.tyc.edu.tw/

 47. kebe.top

  This web site is my intake, really great design and Perfect subject matter.

  My web site; kebe.top

 48. When someone writes an paragraph he/she retains
  the plan of a user in his/her mind that how a user can be aware of it.
  So that’s why this post is perfect. Thanks!

  Feel free to visit my web blog … http://www.hotelforrest.ru

 49. http://haojiafu.net

  Keep up the superb work, I read few posts on this website and I believe that your weblog is rattling interesting and contains sets of excellent
  info.

  Check out my homepage – http://haojiafu.net

 50. bbs.shishiedu.com

  Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a really good article?
  but what can I say? I procrastinate a whole lot and don’t manage to get
  nearly anything done.

  Look at my webpage bbs.shishiedu.com

 51. clubriders.men

  I’m extremely inspired together with your writing skills as well as with the
  format on your weblog. Is this a paid subject or did
  you customize it yourself? Either way stay up the excellent quality
  writing, it is rare to peer a great blog like this one
  today..

  Here is my web page: clubriders.men

 52. www.qijiang520.com

  A lot of thanks for all your valuable hard work on this web site.
  Betty loves participating in investigation and it’s really obvious why.
  Many of us know all relating to the compelling manner you give great thoughts on the website and as well as improve participation from some other people about this matter
  then my girl has been being taught a lot. Have fun with the remaining portion of the year.

  You have been carrying out a useful job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am extremely impressed
  together with your writing abilities and also with
  the layout in your blog. Is this a paid theme or did you customize it
  yourself? Anyway stay up the nice high quality writing, it is rare to peer a great blog
  like this one nowadays.

  Feel free to visit my website … http://www.qijiang520.com

 53. kebe.top

  What’s up everybody, here every one is sharing such know-how, thus it’s
  fastidious to read this blog, and I used to pay a visit this web site daily.

  my webpage … kebe.top

 54. Hello, i believe that i saw you visited my blog so i got here to ?go back the choose?.I’m attempting to in finding things to enhance my website!I guess its good
  enough to use some of your ideas!!

  Feel free to surf to my page; https://mpc-install.com

 55. We wish to thank you yet again for the lovely ideas you offered Jeremy when preparing a post-graduate research
  plus, most importantly, pertaining to providing each of the ideas within a blog post.

  Provided we had been aware of your web site
  a year ago, we would have been kept from the pointless measures we were employing.
  Thanks to you.

  Also visit my web-site; frun-test.sakura.ne.jp

 56. www.anapapansion.ru

  Wonderful work! This is the type of info
  that are meant to be shared across the web. Shame on Google for now not positioning this submit higher!
  Come on over and discuss with my web site . Thanks =)

  Feel free to visit my webpage :: http://www.anapapansion.ru

 57. clubriders.men

  This website was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I’ve found something which helped me. Appreciate it!

  my site; clubriders.men

 58. http://clubriders.men

  Nice weblog here! Additionally your site lots up
  fast! What web host are you the use of? Can I am
  getting your affiliate hyperlink in your host?

  I desire my website loaded up as fast as yours lol.

  Stop by my website http://clubriders.men

 59. mtasa-forum.com

  After going over a number of the articles on your blog, I truly appreciate your technique of blogging.
  I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
  Please check out my website as well and let me know your opinion.

  Also visit my web page :: mtasa-forum.com

 60. 800ws.net

  You are my intake, I possess few web logs and sometimes run out from post :).

  my site; 800ws.net

 61. craksracing.com

  I’m honored to receive a call from a friend immediately
  he uncovered the important recommendations shared on the site.
  Reading through your blog publication is a real fantastic experience.
  Many thanks for thinking of readers much like me,
  and I want for you the best of achievements as a
  professional in this area.

  Here is my homepage; craksracing.com

 62. kebe.top

  Everyone loves what you guys are usually up too.
  This sort of clever work and coverage! Keep up the excellent works guys I’ve
  included you guys to my personal blogroll.

  My site; kebe.top

 63. clubriders.men

  Valuable information. Fortunate me I found your website
  accidentally, and I’m surprised why this accident did not happened earlier!

  I bookmarked it.

  Take a look at my homepage … clubriders.men

 64. chengdian.cc

  It’s truly very complicated in this active life to listen news
  on TV, thus I simply use web for that purpose, and take the most up-to-date news.

  Also visit my website – chengdian.cc

 65. chengdian.cc

  I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Here is my site: chengdian.cc

 66. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across
  on this subject. Basically Fantastic. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

  Here is my homepage – https://mpc-install.com

 67. http://800ws.net

  Great info. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon).
  I have book-marked it for later!

  Here is my website; http://800ws.net

 68. http://haojiafu.net

  Very good site you have here but I was curious
  if you knew of any forums that cover the same
  topics talked about in this article? I’d really like to be
  a part of group where I can get comments from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Appreciate it!

  My web-site … http://haojiafu.net

 69. duna-anapa.net.ru

  It’s awesome to go to see this website and reading the views
  of all friends on the topic of this post, while I am also eager of getting knowledge.

  my web site – duna-anapa.net.ru

 70. mpc-install.com

  I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.

  I’m hoping to check out the same high-grade content by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated
  me to get my own website now 😉

  Feel free to visit my web blog: mpc-install.com

 71. pansionat.com.ru

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I
  acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be
  subscribing to your augment and even I achievement you
  access consistently quickly.

  Check out my site :: pansionat.com.ru

 72. mpc-install.com

  Magnificent goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you’re just too fantastic.

  I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the
  way in which you say it. You make it entertaining and you still take care
  of to keep it smart. I can not wait to read much more from you.
  This is really a great website.

  My website … mpc-install.com

 73. www.anapapansion.ru

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could
  i subscribe for a blog website? The account
  aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright
  clear idea

  Here is my web site :: http://www.anapapansion.ru

 74. bbs.shishiedu.com

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this
  blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any responses would be greatly appreciated.

  My website … bbs.shishiedu.com

 75. chengdian.cc

  hello!,I like your writing so so much! share we be in contact more approximately your
  article on AOL? I need an expert in this area to resolve my problem.
  Maybe that is you! Having a look forward to peer you.

  Take a look at my blog post :: chengdian.cc

 76. kebe.top

  Heya i’m for the primary time here. I found this board and I to find It really useful & it helped me out a lot.
  I hope to present something again and aid others such as you helped me.

  my blog: kebe.top

 77. mpc-install.com

  I’m still learning from you, but I’m improving myself.
  I certainly enjoy reading everything that is written on your website.Keep
  the tips coming. I loved it!

  my homepage :: mpc-install.com

 78. Rosalinda

  I like this blog very much so much great information.

  My webpage … Rosalinda

 79. kebe.top

  Quality articles is the main to be a focus for the users to pay
  a visit the web site, that’s what this web site is providing.

  Here is my homepage :: kebe.top

 80. shihan.com.ru

  I?m not that much of a internet reader to be honest
  but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to
  come back in the future. Many thanks

  my website … shihan.com.ru

 81. haojiafu.net

  I got what you intend,saved to my bookmarks, very nice web site.

  Here is my page: haojiafu.net

 82. www.fles.hlc.edu.tw

  Terrific post but I was wanting to know if
  you could write a litte more on this subject?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further.
  Thank you!

  Feel free to surf to my website :: http://www.fles.hlc.edu.tw

 83. saraykapi.com

  Everyone loves it when folks come together and share views.
  Great website, continue the good work!

  Visit my site :: saraykapi.com

 84. foroagua.com

  Wow, amazing weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for?

  you made running a blog glance easy. The total glance of your web site is wonderful, let alone the content!

  Also visit my web-site :: foroagua.com

 85. www.lubertsi.net

  I not to mention my guys have been viewing the good advice from the website
  and so then got a terrible feeling I never thanked
  the site owner for those strategies. Most of the guys happened
  to be warmed to study all of them and already have without a
  doubt been tapping into those things. Many thanks for genuinely well kind
  and then for pick out varieties of high-quality useful guides most people are really
  wanting to understand about. Our own sincere regret for not saying thanks to you
  sooner.

  Also visit my blog post http://www.lubertsi.net

 86. shihan.com.ru

  Hello there! This post could not be written any better!

  Looking through this article reminds me of
  my previous roommate! He continually kept talking about
  this. I’ll send this post to him. Pretty sure he’s
  going to have a great read. Many thanks for sharing!

  Here is my blog post – shihan.com.ru

 87. Hello there I am so thrilled I found your blog, I really found you by
  error, while I was researching on Askjeeve for something else, Anyways I am here now
  and would just like to say many thanks for a fantastic
  post and a all round interesting blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment
  but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic work.

  Also visit my website – https://kebe.top/viewtopic.php?id=1766199

 88. mpc-install.com

  Good respond in return of this question with genuine arguments and explaining the whole
  thing concerning that.

  My site :: mpc-install.com

 89. www.atomy123.com

  I blog often and I seriously appreciate your content. The article has really peaked my
  interest. I will bookmark your site and keep checking for new information about once per
  week. I subscribed to your RSS feed as well.

  Also visit my web page: http://www.atomy123.com

 90. www.1stanapa.ru

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting
  a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have
  done a marvellous job!

  Also visit my web site: http://www.1stanapa.ru

 91. www.mangguoty.com

  Howdy! This article couldn’t be written any better! Looking through this
  article reminds me of my previous roommate! He always
  kept preaching about this. I will send this
  information to him. Fairly certain he’s going to have a very good read.
  Many thanks for sharing!

  Also visit my web site: http://www.mangguoty.com

 92. mpc-install.com

  What’s up, I read your blog regularly. Your story-telling style is awesome, keep it up!

  Feel free to surf to my blog :: mpc-install.com

 93. Rita

  This is a topic that’s near to my heart… Many thanks!
  Exactly where are your contact details though?

  Review my web-site; Rita

 94. chengdian.cc

  Hi, i feel that i noticed you visited my site so i got
  here to ?go back the want?.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its good
  enough to use some of your ideas!!

  Also visit my web page; chengdian.cc

 95. kebe.top

  Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any points or suggestions? Thanks

  Also visit my blog post – kebe.top

 96. www.lubertsi.net

  Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to
  look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Fantastic blog and terrific design.

  Look into my blog … http://www.lubertsi.net

 97. atomy123.com

  Its wonderful as your other posts :D, appreciate
  it for putting up.

  my homepage … atomy123.com

 98. mpc-install.com

  I believe this web site holds some real wonderful info for everyone
  :D.

  Feel free to surf to my webpage; mpc-install.com

 99. Hi there I am so thrilled I found your blog page, I really found you by error, while I was researching on Askjeeve
  for something else, Nonetheless I am here now and would
  just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round
  enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go
  through it all at the minute but I have bookmarked
  it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read a great deal more, Please do keep up the excellent work.

  Here is my website … http://haojiafu.net/forum.php?mod=viewthread&tid=810885

 100. clubriders.men

  Can I simply say what a comfort to discover somebody that genuinely understands what they are talking about on the web.

  You definitely know how to bring an issue to light and make it important.

  More people really need to check this out and understand
  this side of the story. I can’t believe you are not more popular given that you definitely
  have the gift.

  my blog post :: clubriders.men

 101. May I simply say what a relief to discover somebody who actually knows what they
  are discussing on the web. You definitely know how to bring a
  problem to light and make it important. More and more people need
  to look at this and understand this side of the story.

  I was surprised you aren’t more popular since you definitely possess the gift.

  my page http://www.consulting.sblinks.net

 102. Selina

  Nice post. I was checking continuously this blog and I
  am impressed! Extremely helpful information specially the remaining section 🙂 I handle such info
  much. I used to be looking for this particular info for a
  very lengthy time. Thanks and best of luck.

  Here is my web site: Selina

 103. This is the right website for everyone who hopes to find out about this topic.
  You understand so much its almost tough to argue with you (not that I
  personally would want to?HaHa). You certainly put a brand new spin on a
  topic which has been written about for ages. Great stuff,
  just wonderful!

  Here is my site: https://mpc-install.com

 104. Thanks so much regarding giving everyone an update on this theme on your web page.
  Please realise that if a brand-new post becomes available or if any adjustments occur with the
  current post, I would be interested in reading a lot more and knowing how to make good use of those tactics
  you write about. Thanks for your time and consideration of other people by making this web site available.

  My homepage … http://khoquet.com/blog/1278458/choosing-preferred-smoking-pipe/

 105. www.memorytoday.com

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly
  useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you
  helped me.

  Visit my web blog … http://www.memorytoday.com

 106. mpc-install.com

  My husband and i felt very lucky that Albert could finish
  up his reports from your precious recommendations he acquired out of the weblog.
  It’s not at all simplistic to simply possibly be giving
  for free tips and tricks which often the rest could have been selling.
  And we realize we now have the website owner to give thanks to for this.

  Most of the illustrations you made, the easy site menu, the friendships you will assist to engender –
  it is mostly astonishing, and it is facilitating our son and
  our family recognize that that concept is exciting, which is certainly quite
  mandatory. Thank you for the whole thing!

  Also visit my web blog mpc-install.com

 107. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this site.
  I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well.

  In fact, your creative writing abilities has
  encouraged me to get my own blog now 😉

  Here is my web blog – bogema.anapacenter.info

 108. Howdy, I think your web site may be having browser compatibility issues.
  Whenever I look at your site in Safari, it looks fine but when opening
  in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted
  to give you a quick heads up! Apart from that, great website!

  Here is my blog post :: http://www.anapapansion.ru/

 109. virtualchurchcamp.com

  Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such info much.
  I was looking for this particular info for a very long time.

  Thank you and best of luck.

  my blog post … virtualchurchcamp.com

 110. mpc-install.com

  Can you tell us more about this? I’d like to find out some additional
  information.

  Review my homepage – mpc-install.com

 111. hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new
  from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining,
  but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much
  more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

  my website: usedtiresbrowardcounty.com

 112. mpc-install.com

  Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking
  at options for another platform. I would be awesome if you could point
  me in the direction of a good platform.

  my homepage; mpc-install.com

 113. olm.nicht-wahr.de

  I was curious if you ever thought of changing the structure of
  your website? Its very well written; I love what
  youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2
  pictures. Maybe you could space it out better?

  Also visit my web blog: olm.nicht-wahr.de

 114. I was curious if you ever considered changing the structure of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so
  people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for
  only having 1 or two images. Maybe you could space it out better?

  my site; frun-test.sakura.ne.jp

 115. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts
  in this kind of space . Exploring in Yahoo
  I eventually stumbled upon this website. Reading this info
  So i am happy to convey that I’ve an incredibly
  excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed.

  I most surely will make sure to do not put out of your mind this
  web site and give it a glance on a continuing basis.

  Also visit my webpage; http://benjamindinh.fr/

 116. pansionat.com.ru

  Just wanna remark that you have a very decent internet site, I love the design and style it actually stands out.

  Here is my page: pansionat.com.ru

 117. www.lubertsi.net

  Good day! This post couldn’t be written any better!
  Reading this post reminds me of my previous room mate!

  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

  My web blog; http://www.lubertsi.net

 118. www.lubertsi.net

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking extra of
  your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks

  Also visit my website: http://www.lubertsi.net

 119. www.atomy123.com

  hey there and thank you for your information ? I’ve certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the
  site a lot of times previous to I could
  get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Anyway I am adding this RSS to my email and could look
  out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon.

  My web-site: http://www.atomy123.com

 120. I liked up to you will receive performed right here.
  The caricature is attractive, your authored material stylish.

  nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be turning in the following.

  ill without a doubt come more previously
  once more since exactly the same just about a lot frequently inside
  of case you shield this increase.

  My webpage – http://clubriders.men/

 121. Arlen

  Regards for this fantastic post, I am glad I detected this internet site on yahoo.

  Check out my web blog Arlen

 122. I seldom leave a response, however after reading
  a few of the remarks on Isuse Bože!/Исусе Боже!
  – VKP. I do have 2 questions for you if it’s okay.
  Could it be only me or does it look as if like some of the comments come across as if they
  are written by brain dead visitors? 😛 And, if you are writing on other online social sites, I’d like to keep up
  with anything new you have to post. Would you list of the complete
  urls of your public sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

  Here is my website; http://frun-test.sakura.ne.jp/userinfo.php?uid=91798

 123. www.aniene.net

  Greetings I am so thrilled I found your site, I really found you
  by accident, while I was researching on Askjeeve for something else,
  Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also
  love the theme/design), I don?t have time to look over it all
  at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more,
  Please do keep up the superb b.

  My blog :: http://www.aniene.net

 124. myweddinglight.us

  My husband and i got absolutely excited that Michael
  could conclude his inquiry by way of the ideas he was given using
  your weblog. It is now and again perplexing to simply be making
  a gift of secrets and techniques that many many people
  might have been making money from. And we also keep in mind we’ve got
  the writer to thank for that. Most of the illustrations
  you have made, the simple website menu, the relationships you make it easier
  to promote – it’s got mostly overwhelming, and it’s
  leading our son and us feel that the concept is awesome,
  and that is exceedingly essential. Thanks for everything!

  Here is my web site myweddinglight.us

 125. Niki

  As a Newbie, I am continuously searching online
  for articles that can help me. Thank you

  Here is my blog post; Niki

 126. blog.tibetcul.com

  Thanks on your marvelous posting! I actually enjoyed
  reading it, you will be a great author. I will remember to bookmark
  your blog and will come back later on. I want to encourage yourself to continue
  your great writing, have a nice holiday weekend!

  Here is my page: blog.tibetcul.com

 127. mpc-install.com

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.

  I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this
  in future. Many people will be benefited from your
  writing. Cheers!

  My page; mpc-install.com

 128. clubriders.men

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to ?return the
  favor?.I’m trying to find things to improve my web site!I suppose its
  ok to use a few of your ideas!!

  Here is my blog post clubriders.men

 129. I like the valuable info you provide in your articles. I will
  bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I will learn many
  new stuff right here! Best of luck for the next!

  Also visit my webpage :: https://www.fscrystal.net

 130. http://chengdian.cc

  Hello just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought
  I’d post to let you know. The design look great though!
  Hope you get the problem solved soon. Kudos

  my homepage: http://chengdian.cc

 131. forums.feasycom.com

  Greate article. Keep posting such kind of information on your page.
  Im really impressed by it.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hi there, You’ve done a fantastic job.
  I will certainly digg it and individually suggest to my friends.

  I’m sure they’ll be benefited from this website.

  my page … forums.feasycom.com

 132. kebe.top

  Wow, awesome blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you made blogging glance easy. The overall look of your website is magnificent, as
  neatly as the content![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info an individual
  provide for your guests? Is gonna be back steadily to inspect new posts.

  Stop by my web page kebe.top

 133. www.aniene.net

  I am extremely impressed along with your writing abilities
  and also with the format to your weblog. Is that this a paid subject matter or did you customize
  it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to look a great weblog like this one today..

  Feel free to visit my web page – http://www.aniene.net

 134. Moshe

  If you wish for to grow your experience simply keep visiting this web page and be updated with the latest news
  update posted here.

 135. portaldocloud.com

  Hey there are using WordPress for your blog
  platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge
  to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Review my blog post: portaldocloud.com

 136. bbs.yunweishidai.com

  Wow, amazing weblog structure! How long have you ever been running a blog for?
  you make running a blog look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the
  content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I
  simply couldn’t leave your website prior to suggesting that I really
  loved the usual information a person supply for your guests?
  Is gonna be back incessantly in order to check up
  on new posts.

  my web site :: bbs.yunweishidai.com

 137. LiGenics Reviews

  Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!

  Just wanted to say I love reading through your blog
  and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

  My blog … LiGenics Reviews

 138. I wanted to thank you a lot more for the amazing blog you have produced here.
  It is full of ideas for those who are really interested in this particular subject, especially this very post.
  Your all so sweet and thoughtful of others and reading the
  blog posts is a superb delight with me. And that of a generous present!
  Mary and I usually have excitement making use of
  your tips in what we should instead do in a few weeks. Our list is a mile long
  which means that your tips will definitely be put to very good use.

  Stop by my webpage :: Keto Vibe Pills Reviews

 139. Your style is so unique compared to other folks I
  have read stuff from. I appreciate you for posting
  when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

  Look into my web site: Blast Portable AC Review

Komentari su zatvoreni.