U kasnu jesen došli su šumari i srušili nekoliko najvećih borova. Zatim su im posjekli grane i ubrzo su ostala samo gola, vitka debla, koja su izgledala tako jadno da se nije moglo prepoznati ta silna stabla, koja su se ponosno uzdizala prema nebu, šireći svoje snažne, zelene ruke. Ljudi su bacali drveće na kola, a konji su ih vukli. Kamo će s njima i što ih čeka? - upitala se Jelka

Jelka ili o žudnji E2

Čet

07

ruj.

18:54 H

Predstava

Odgovori