istine, laži, umjetnost i prevare

Opera, Drama, Balet

I na kraju…vjerujemo da bolji svijet postoji! Prugasta je svoj pronašla.
Dal se to našem putovanju bliži kraj? Prugasta i ekipa u avanturi života.
I na kraju svi završe na smetlištu…pa tako i Prugasta.